ØKT VELFERD GULV

BONDENS VELFERD

Et revolusjonerende nytt gulv for storfe, hest og geit. Reduserer fare for forurensing ved gjødselspredning og hydrogensulfid forgiftning. Reduserer dannelsen av ammoniakkgass til et minimum.

Utelater behovet for gjødselkjeller og kostnaden ved dette. Separerer urin fra gjødsel umiddelbart til to adskilte enheter. Gjødselkomponentene kan benyttes adskilt for optimal bruk.

Den flytende gjødselen (urinen) er nitrogenrik, brukes på fôrgras og redusere bruken av kunstgjødsel. Tørrgjødselen er rik på fosfater og egnet til dyrket mark. Alle materialene i økt velferd gulv kan gjenbrukes og en komponent er gjenbruk.

DYREVELFERD

Gulvarealet er helt åpent og dyra kan bevege seg fritt. Gulvet i sin helhet er mykt, beregnet som liggeunderlag og dyra kan gå og ligge hvor de vil. Bruk av halm eller flis er derfor ikke lenger nødvendig til liggeplasser. Økt velferd gulv har beregnet 12 m2 areal pr ku (norsk krav er 9 m2). Økt velferdgulv kan ikke benyttes til kalver under 3 måneder.

Urinen drenerer igjennom gulvlagene og overflaten virker tørr. Gjødselen samles med robot og lagres på egnet plass. I dag er det to fjøs med økt velferd gulv under utprøvning, et fjøs er i Canada og et i Holland. Begge stedene går inn i tredje driftsår.

Den JOZ samlerobot er til salgs fra GK Røe og Bryne Landbruksservice.( obs , små enheter på 60 m2,kan rengjøres for hånd.)

Agro Import vinner gull i kåring av nyhet ved Agroteknikk messen 2015